MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

Zdravá školní jídelna

Projekt Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a krajskými hygienickými stanicemi (zaměstnanci oboru hygieny dětí a mladistvých)

Projekt Zdravá školní jídelna má za cíl zvýšit nutriční hodnotu školního stravování a to v rámci stávající legislativy. A zároveň zvýšit nutriční gramotnost zaměstnanců školních jídelen.

Do pilotního projektu bylo vedoucími odboru dětí a mladistvých z KHS vybráno 15 školních jídelen v ČR.

S každou jídelnou se pracuje individuálně. Každá školní jídelna bude v kontaktu s odborným zaměstnancem oboru Hygiena dětí a mladistvých krajských hygienických stanic, či s kompetentním odborníkem na Státním zdravotním ústavu. Tento zaměstnanec bude pro školu lektorem a garantem. Bude pravidelně dohlížet nad plánem plnění kritérií, bude radit a pomáhat řešit komplikace (nejen že přesně definuje, co je třeba změnit a zlepšit, ale hlavně nabídne jasná řešení, jak na to). Tento garant-lektor bude v kontaktu se SZÚ.

S každou jídelnou se pracuje individuálně. Každá školní jídelna bude v kontaktu s odborným zaměstnancem oboru Hygiena dětí a mladistvých krajských hygienických stanic, či s kompetentním odborníkem na Státním zdravotním ústavu. Tento zaměstnanec bude pro školu lektorem a garantem. Bude pravidelně dohlížet nad plánem plnění kritérií, bude radit a pomáhat řešit komplikace (nejen že přesně definuje, co je třeba změnit a zlepšit, ale hlavně nabídne jasná řešení, jak na to). Tento garant-lektor bude v kontaktu se SZÚ.

V projektu se pracuje s přesně a podrobně vypracovanými 10 kritérii, která bude každá škola postupně plnit, dle svých možností ať už personálních či technických.

Kritéria projektu:

1/ Vhodný pitný režim – s každodenní nabídkou neslazených nápojů.
2/ Jídelníček sestaven dle pravidel Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši (Doporučení pestrosti).
3/ Spotřební koš je veden správně a bezchybně.
4/ Používání dochucovadel je omezeno na případné finální dochucení pokrmu (polévky), pokud je to však nutné.
5/ Školní jídelna vaří převážně z čerstvých surovin, nepoužívají se polotovary vysokého stupně konvenience.
6/ Jídelníček je veřejně dostupný.
7/ Zařazování receptur ~Vím co jím~ – se zaměřením na snížení NaCl ve školních obědech – bez použití instantních směsí.
8/ Výzdoba jídelny, prostoru školky s tématem projektu.
9/ Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy.
10/ Čtvero ročních období – sezónnost a regionálnost potravin.

Našimi garanty a lektory jsou:

Zaměstnanci oboru hygiena dětí a mladistvých KHS – MVDr. Anna Niklová
Kompetentní odborník Státního zdravotního ústavu – Mgr. Alexandra Košťálová
Šéfkuchař - Radek Šubrt
Metodik školního stravování - Bc. Anna Packová
www.zdravaskolnijidelna.cz

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu