MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

Cepík

Projekt Cepík, obdržel osobní záštitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy a je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřských školách.

Pro jídelny je poskytováno výživové poradenství v oblasti zdravého stravování. Je nabídnuta pomoc při zavádění nových typů surovin a pokrmů.

Pro pedagogické pracovníky je poskytováno školení v oblasti výživy a bezpečnosti potravin.

Pro kuchařky je připraven kurz vaření se zaměřením na nová, moderní jídla.

Rodičům jsou poskytovány informace o zdravém životním stylu v souladu s nejnovějšími poznatky formou informačních materiálů ~Cepíkovin~ a přednáškou přímo na půdě školky.

S dětmi je pracováno formou seriálových představení a pohybových aktivit se sympatickou loutkou Cepíkem. Cepík je postavička chlapce ve věku předškolních dětí se stejnými zájmy a návyky. Provází děti zásadami zdravého životního stylu a zároveň jim názorně ukazuje, co se stane, když se tyto zásady poruší. Společně pak hledají správná řešení.

Základními pilíři divadelních představení pro děti jsou:

Zdravá výživa – motto: „Každé jídlo, které máme, aspoň trochu ochutnáme.
Pitný režim – motto: ~Vše co žije, vodu pije.~
Pohybové aktivity – s názvem ~Cepíkohrátky~ – aktivní pohybové dopoledne.

Realizátor projektu:

Centrum podpory zdraví, o.s., Ústí nad Labem, www.cepoz.cz

Partneři projektu:

Zdravotní ústav, Ústí nad Labem
Norská univerzita v Oslo
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Termíny akcí:

Divadelní představení pro děti:

Zdravá výživa – motto: ~Každé jídlo, které máme, aspoň trochu ochutnáme.~

4. 11. 2015 MŠ Švendova
3. 11. 2015 MŠ Kotěrova

Pitný režim – motto: ~Vše co žije, vodu pije.~

12. 2. 2016 MŠ Švendova
10. 2. 2016 MŠ Kotěrova

Pohybové aktivity – s názvem ~Cepíkohrátky~ – aktivní pohybové dopoledne

27. 5. 2016 MŠ Švendova
25. 5. 2016 MŠ Kotěrova

Přednáška pro rodiče:

19. 1. 2016 MŠ Švendova
5. 1. 2016 MŠ Kotěrova

Školení pro pedagogický personál:MŠ Švendova, MŠ Kotěrova

www.cepik.cz

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu