MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

MŠ Švendova 3. třída

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Návštěva Galerie Hradce Králové
Návštěva Galerie Hradce Králové
Podzimní tvoření s rodiči
Podzimní tvoření s rodiči
Divadlo v MŠ -
Divadlo v MŠ - "Za skřítky do lesa"
OLYMPIÁDA ZŠ SEVER (zručnost)
OLYMPIÁDA ZŠ SEVER (zručnost)
Krtek a podzim - EKO CENTRUM SEVER
Krtek a podzim - EKO CENTRUM SEVER
Exkurze na fotbalový stadion -
Exkurze na fotbalový stadion - "Hurá pod lízátka"
Krteček a plody podzimu
Krteček a plody podzimu
Návštěva Slavie s programem
Návštěva Slavie s programem
První hodina plavání
První hodina plavání
Krteček a lesní zvířátka
Krteček a lesní zvířátka
Exkurze do kuchyně
Exkurze do kuchyně
První dny v MŠ
První dny v MŠ
Pasování předškoláky a odpoledne s rodiči
Pasování předškoláky a odpoledne s rodiči
Hasiči v MŠ
Hasiči v MŠ
Jiráskovy sady
Jiráskovy sady
Olympiáda ZŠ Sever - sport
Olympiáda ZŠ Sever - sport
Přespávání v MŠ
Přespávání v MŠ
Den dětí ve školce
Den dětí ve školce
Třída 3
Třída 3

Informace o třídě

Centra aktivit (CA) ve třídě, vycházející z programu Začít spolu:

Manipulační a stolní hry, Ateliér, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Stavebnice, Kostky, Dramatika, Doprava.

 

O děti se starají:

Paní učitelky: Denisa Zachová, Mgr. Martina Mandáková, Nikola Mahutová

 

Třídní vzdělávací program Rok s krtkem a jeho kamarády

Do kolečka děti jdeme, s krtkem si dnes zahrajeme.

Je to dobrý kamarád a má všechny děti rád.

Poví nám vše o lese, co se skrývá v trávě

a ke všemu hezkému cestičku si najde.

Když se k němu přidáš, nebudeš líný,

poznáš svět ze všech stran a jeho divy.

 

Vzdělávací program rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které zpracujeme do témat. Témata budou vycházet ze situací, které přináší život dětí, třídy, školky a společnosti. TVP lze během jeho naplňování měnit, doplňovat a aktualizovat podle vzniklé situace.

Tématy nás bude provázet krtek a jeho kamarádi, kteří mají k dětem svým chováním velmi blízko. Společně s ním děti se děti začnou orientovat ve světě. Budou jej pozorovat, poznávat a zkoumat.

Budou se učit spolupracovat, pomáhat si a získávat tak dobré kamarády.

Našim cílem je připravit děti pro vstup do ZŠ SAMOSTANÉ, TVOŘIVÉ, ZVÍDAVÉ A ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉ.

Pro podporu těchto vlastností jsme dětem vybudovali v prostorách třídy a herny herní koutky neboli CENTRA AKTIVIT (CA).

CA jsou ohraničené učební prostory různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby děti stimulovaly k aktivitě, hře a práci. Děti se tak mohou učit od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Budou pracovat v malých skupinkách. Mohou tak společně komunikovat, řešit problémy, rozvíjet vyjadřovací schopnosti. Budou vedeny k samostatnosti i spolupráci. Svou práci si mohou zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

Naše CENTRA AKTIVIT jsou:

 • ATELIÉR - tady tvoříme, malujeme, kreslíme, modelujeme, stříháme, lepíme, pracujeme s netradičními materiály, zaměstnáváme svou kreativitu.
 • KNIHY A PÍSMENA - tady počítáme, hrajeme sis písmenky, třídíme a přiřazujeme, vyhledáváme, zaměstnáváme své myšlení.
 • DOMÁCNOST - tady krájíme, mícháme, mažeme, vykrajujeme, pečeme, vaříme, ochutnáváme, zaměstnáváme smysl pro praktično.
 • POKUSY A OBJEVY - tady pozorujeme, bádáme, vytváříme předpoklady, měříme, vážíme, zjišťujeme, formulujeme závěry, zaměstnáváme svou zvídavost.
 • STAVEBNICE - tady tvoříme prostorové stavby, šroubujeme, montujeme, zaměstnáváme své myšlení a představivost.
 • KOSTKY - tady sestavujeme, konstruujeme, přemísťujeme, budujeme, navrhujeme, zaměstnáváme konstruktivní myšlení.
 • STOLNÍ A MANIPULAČNÍ HRY - tady manipulujeme, skládáme, vyrábíme, hrajeme deskové hry, zaměstnáváme své prstíky.
 • DRAMATIKA - tady napodobujeme, prožíváme, vyprávíme, maskujeme se, hrajeme divadlo, vodíme loutky, zaměstnáváme sociální cítění.
 • DOPRAVA - tady stavíme, konstruujeme, učíme se pravidla, přemísťujeme, budujeme, navrhujeme, spolupracujeme, zaměstnáváme konstruktivní myšlení.

Práce v CA probíhá tak, že učitelka zadá úkol a je na dítěti, jaký postup při řešení zvolí.

PRAVIDLA TŘÍDY

Děti se řídí pěti jednoduchými pravidly „PRAVIDLY PĚTI PRSTŮ“

Pravidla umožňují vytvořit přátelské a bezpečné prostředí ve třídě. Děti si pravidla osvojují pomocí jednoduchých piktogramů.

 1. NOHY   Ve třídě chodím tak, abych neublížil sobě ani kamarádům.
 2. ÚSTA     Mluvím klidným hlasem a neskáču nikomu do řeči.
 3. TĚLO      Ovládám své pohyby, abych nikomu neublížil.
 4. OČI        Dívám se na paní učitelku/kamarády, když na mě mluví.
 5. UŠI         Poslouchám, když na mě paní učitelka/kamarádi mluví.

 

 

 

MŠ Švendova 3. třída

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu