MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

MŠ Švendova 3. třída

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Olympiáda ZŠ Sever
Olympiáda ZŠ Sever
Návštěva  ZŠ SNP
Návštěva ZŠ SNP
karneval
karneval
Lyžařský výcvik 20.-24.2.
Lyžařský výcvik 20.-24.2.
Zamrzlý rybník
Zamrzlý rybník
Eskymáci
Eskymáci
Ocenění výrobků vran
Ocenění výrobků vran
Návštěva Galerie moderního umění
Návštěva Galerie moderního umění
Krmení vodních ptáků v Šimkových sadech
Krmení vodních ptáků v Šimkových sadech
Mráz pálí nás
Mráz pálí nás
Vánoční nadílka
Vánoční nadílka
Vánoční tvoření
Vánoční tvoření
Zdobení vánočního stromečku
Zdobení vánočního stromečku
Koloběh vody
Koloběh vody
Čertí rej
Čertí rej
Návštěva planetária
Návštěva planetária
Stavíme les
Stavíme les
Tvoříme z listů
Tvoříme z listů
Podzimní tvoření
Podzimní tvoření
Příprava ovocného salátu
Příprava ovocného salátu
První lekce plavání
První lekce plavání
Bezpečné nábřeží (8.9.2022)
Bezpečné nábřeží (8.9.2022)
Návštěva v naší kuchyni
Návštěva v naší kuchyni

Informace o třídě

Centra aktivit (CA) ve třídě, vycházející z programu Začít spolu:

Manipulační a stolní hry, Ateliér, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Stavebnice, Kostky, Dramatika, Doprava.

 

O děti se starají:

Paní učitelky: Denisa Zachová, Marie Frumertová, Martina Mandáková

 

Třídní vzdělávací program Duhová kulička

Duhová kulička

Koulí se koulí, duhová kulička,

Zvědavá, rychlá, i když je maličká.

Koulí se lesem, koulí se v trávě,

Ke všemu hezkému cestu si najde.

Když se j ní přidáš, nebudeš líný,

Poznáš svět ze všech stran i jeho divy.

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které zpracujeme do zajímavých témat. Témata budou vycházet ze zvláštností dětí a situací, které přináší život dětí, třídy, školky, společnosti. TVP lze tedy během jeho naplňování měnit, doplňovat a aktualizovat dle vzniklé situace.

Vše, co nás obklopuje je různorodé a barevné jako barvy duhy. Pojítkem mezi tématy TVP je „Duhová kulička“, která v průběhu čtyř ročních období zdárně dovede děti do cíle. Našim cílem je připravit děti pro vstup do ZŠ samostatné, tvořivé, zvídavé a zdravě sebevědomé. Budou se samostatně rozhodovat, spolupracovat, budou mít bohatou slovní zásobu.

Pro podporu těchto vlastností jsme dětem vybudovali v prostorách třídy a herny herní koutky neboli CENTRA AKTIVIT (CA).

CA jsou ohraničené učební prostory různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby děti stimulovaly k aktivitě, hře a práci. Děti se tak mohou učit od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Budou pracovat v malých skupinkách. Mohou tak společně komunikovat, řešit problémy, rozvíjet vyjadřovací schopnosti. Budou vedeny k samostatnosti i spolupráci. Svou práci si mohou zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

Naše CENTRA AKTIVIT jsou:

  • ATELIÉR - tady tvoříme, malujeme, kreslíme, modelujeme, stříháme, lepíme, pracujeme s netradičními materiály, zaměstnáváme svou kreativitu.
  • KNIHY A PÍSMENA - tady počítáme, hrajeme sis písmenky, třídíme a přiřazujeme, vyhledáváme, zaměstnáváme své myšlení.
  • DOMÁCNOST - tady krájíme, mícháme, mažeme, vykrajujeme, pečeme, vaříme, ochutnáváme, zaměstnáváme smysl pro praktično.
  • POKUSY A OBJEVY - tady pozorujeme, bádáme, vytváříme předpoklady, měříme, vážíme, zjišťujeme, formulujeme závěry, zaměstnáváme svou zvídavost.
  • STAVEBNICE - tady tvoříme prostorové stavby, šroubujeme, montujeme, zaměstnáváme své myšlení a představivost.
  • KOSTKY - tady sestavujeme, konstruujeme, přemísťujeme, budujeme, navrhujeme, zaměstnáváme konstruktivní myšlení.
  • STOLNÍ A MANIPULAČNÍ HRY - tady manipulujeme, skládáme, vyrábíme, hrajeme deskové hry, zaměstnáváme své prstíky.
  • DRAMATIKA - tady napodobujeme, prožíváme, vyprávíme, maskujeme se, hrajeme divadlo, vodíme loutky, zaměstnáváme sociální cítění.
  • DOPRAVA - tady stavíme, konstruujeme, učíme se pravidla, přemísťujeme, budujeme, navrhujeme, spolupracujeme, zaměstnáváme konstruktivní myšlení.

Práce v CA probíhá tak, že učitelka zadá úkol a je na dítěti, jaký postup při řešení zvolí.

 

 

MŠ Švendova 3. třída

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu