MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

MŠ Švendova 3. třída

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Návštěva knihovny
Návštěva knihovny
Žlutozelený den a vítáni JARA
Žlutozelený den a vítáni JARA
Návštěva ZŠ SNP
Návštěva ZŠ SNP
Návštěva PLANETÁRIA
Návštěva PLANETÁRIA
Karneval v MŠ
Karneval v MŠ
Zahájení druhé části plaveckého kurzu
Zahájení druhé části plaveckého kurzu
Lyžařský výcvik 3. a 4. Třída ŠVE, 2. a 3. Třída KOT
Lyžařský výcvik 3. a 4. Třída ŠVE, 2. a 3. Třída KOT
Hračkový den v MŠ
Hračkový den v MŠ
Tři králové v MŠ
Tři králové v MŠ
Vánoční zvyky a tradice v MŠ
Vánoční zvyky a tradice v MŠ
Vánoční nadílka ve 3. třídě
Vánoční nadílka ve 3. třídě
Zdobení vánočního stromečku
Zdobení vánočního stromečku
Zimní radovánky
Zimní radovánky
Čertí rej
Čertí rej
Návštěva Galerie Hradce Králové
Návštěva Galerie Hradce Králové
Podzimní tvoření s rodiči
Podzimní tvoření s rodiči
Divadlo v MŠ -
Divadlo v MŠ - "Za skřítky do lesa"
OLYMPIÁDA ZŠ SEVER (zručnost)
OLYMPIÁDA ZŠ SEVER (zručnost)
Krtek a podzim - EKO CENTRUM SEVER
Krtek a podzim - EKO CENTRUM SEVER
Exkurze na fotbalový stadion -
Exkurze na fotbalový stadion - "Hurá pod lízátka"
Krteček a plody podzimu
Krteček a plody podzimu
Návštěva Slavie s programem
Návštěva Slavie s programem
První hodina plavání
První hodina plavání
Krteček a lesní zvířátka
Krteček a lesní zvířátka
Exkurze do kuchyně
Exkurze do kuchyně
První dny v MŠ
První dny v MŠ
Pasování předškoláky a odpoledne s rodiči
Pasování předškoláky a odpoledne s rodiči
Hasiči v MŠ
Hasiči v MŠ
Jiráskovy sady
Jiráskovy sady
Olympiáda ZŠ Sever - sport
Olympiáda ZŠ Sever - sport
Přespávání v MŠ
Přespávání v MŠ
Den dětí ve školce
Den dětí ve školce
Třída 3
Třída 3

Informace o třídě

Centra aktivit (CA) ve třídě, vycházející z programu Začít spolu:

Manipulační a stolní hry, Ateliér, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Stavebnice, Kostky, Dramatika, Doprava.

 

O děti se starají:

Paní učitelky: Denisa Zachová, Mgr. Martina Mandáková, Nikola Mahutová

 

Třídní vzdělávací program Rok s krtkem a jeho kamarády

Do kolečka děti jdeme, s krtkem si dnes zahrajeme.

Je to dobrý kamarád a má všechny děti rád.

Poví nám vše o lese, co se skrývá v trávě

a ke všemu hezkému cestičku si najde.

Když se k němu přidáš, nebudeš líný,

poznáš svět ze všech stran a jeho divy.

 

Vzdělávací program rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které zpracujeme do témat. Témata budou vycházet ze situací, které přináší život dětí, třídy, školky a společnosti. TVP lze během jeho naplňování měnit, doplňovat a aktualizovat podle vzniklé situace.

Tématy nás bude provázet krtek a jeho kamarádi, kteří mají k dětem svým chováním velmi blízko. Společně s ním děti se děti začnou orientovat ve světě. Budou jej pozorovat, poznávat a zkoumat.

Budou se učit spolupracovat, pomáhat si a získávat tak dobré kamarády.

Našim cílem je připravit děti pro vstup do ZŠ SAMOSTANÉ, TVOŘIVÉ, ZVÍDAVÉ A ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉ.

Pro podporu těchto vlastností jsme dětem vybudovali v prostorách třídy a herny herní koutky neboli CENTRA AKTIVIT (CA).

CA jsou ohraničené učební prostory různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby děti stimulovaly k aktivitě, hře a práci. Děti se tak mohou učit od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Budou pracovat v malých skupinkách. Mohou tak společně komunikovat, řešit problémy, rozvíjet vyjadřovací schopnosti. Budou vedeny k samostatnosti i spolupráci. Svou práci si mohou zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

Naše CENTRA AKTIVIT jsou:

 • ATELIÉR - tady tvoříme, malujeme, kreslíme, modelujeme, stříháme, lepíme, pracujeme s netradičními materiály, zaměstnáváme svou kreativitu.
 • KNIHY A PÍSMENA - tady počítáme, hrajeme sis písmenky, třídíme a přiřazujeme, vyhledáváme, zaměstnáváme své myšlení.
 • DOMÁCNOST - tady krájíme, mícháme, mažeme, vykrajujeme, pečeme, vaříme, ochutnáváme, zaměstnáváme smysl pro praktično.
 • POKUSY A OBJEVY - tady pozorujeme, bádáme, vytváříme předpoklady, měříme, vážíme, zjišťujeme, formulujeme závěry, zaměstnáváme svou zvídavost.
 • STAVEBNICE - tady tvoříme prostorové stavby, šroubujeme, montujeme, zaměstnáváme své myšlení a představivost.
 • KOSTKY - tady sestavujeme, konstruujeme, přemísťujeme, budujeme, navrhujeme, zaměstnáváme konstruktivní myšlení.
 • STOLNÍ A MANIPULAČNÍ HRY - tady manipulujeme, skládáme, vyrábíme, hrajeme deskové hry, zaměstnáváme své prstíky.
 • DRAMATIKA - tady napodobujeme, prožíváme, vyprávíme, maskujeme se, hrajeme divadlo, vodíme loutky, zaměstnáváme sociální cítění.
 • DOPRAVA - tady stavíme, konstruujeme, učíme se pravidla, přemísťujeme, budujeme, navrhujeme, spolupracujeme, zaměstnáváme konstruktivní myšlení.

Práce v CA probíhá tak, že učitelka zadá úkol a je na dítěti, jaký postup při řešení zvolí.

PRAVIDLA TŘÍDY

Děti se řídí pěti jednoduchými pravidly „PRAVIDLY PĚTI PRSTŮ“

Pravidla umožňují vytvořit přátelské a bezpečné prostředí ve třídě. Děti si pravidla osvojují pomocí jednoduchých piktogramů.

 1. NOHY   Ve třídě chodím tak, abych neublížil sobě ani kamarádům.
 2. ÚSTA     Mluvím klidným hlasem a neskáču nikomu do řeči.
 3. TĚLO      Ovládám své pohyby, abych nikomu neublížil.
 4. OČI        Dívám se na paní učitelku/kamarády, když na mě mluví.
 5. UŠI         Poslouchám, když na mě paní učitelka/kamarádi mluví.

 

 

 

MŠ Švendova 3. třída

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu