MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

MŠ Švendova 1. třída

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Léto máme všichni rádi, PROJEKT
Léto máme všichni rádi, PROJEKT "ZAHRADA"
Výlet
Výlet "Babiččin dvoreček"
Den dětí
Den dětí
Tvoření s maminkami
Tvoření s maminkami
Čarodějnický rej v MŠ
Čarodějnický rej v MŠ
Naše třídní sluníčko
Naše třídní sluníčko
Třída 1
Třída 1

Informace o třídě

Centra aktivit (CA) ve třídě, vycházející z programu Začít spolu:
Ateliér, Manipulační a stolní hry, Dramatika, Domácnost, Kostky, Stavebnice, Knihy a relaxace, Pohyb.

Kolektiv třídy tvoří…

Třídní učitelky: Šárka Suchánková, Vlasta Zadrobílková, DiS.  
Asistent pedagoga: Ivona Součková 
Děti: celkový počet 23, z toho 10 dívek a 13 chlapců ve věku cca 3 – 4 roky

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Poznáváme svět s méďou Béďou

Třídním vzdělávacím plánem, který je určen pro nejmenší předškolní děti, nás tento rok bude provázet méďaStock vektor „Cartoon Teddy Bear Vector Illustration“ (bez autorských poplatků) 579523060 | Shutterstock Béďa. Děti budou zprvu seznámeny s hlavní postavou vzdělávacího programu tedy s Béďou a poté společně začneme poznávat svět, kde je za potřebí, dodržovat daná pravidla. Bez pravidel bychom se lehce mohli ztratit na naší cestě za poznáním. Během cesty narazíme na spoustu zajímavých témat, kde si osvojíme nové elementární znalosti o světě kolem nás i o nás samotných. Hlavním cílem pro naše malé cestovatele bude ovšem získání dovedností v oblasti sebeobslužných činností a samostatnosti. Tak hurá za méďou Béďou!

Dopis pro rodiče Naše společná pravidla - PDF Free DownloadDěti zábavnou formou seznamujeme s novým prostředím a pravidly jeho fungování. Pravidla třídy jsou převzata ze vzdělávacího programu „Metoda dobrého začátku“. Vychází z pěti jednoduchých pravidel – „Pravidla pěti prstů“, zajišťujících přátelské a bezpečné prostředí a klima ve třídě. Děti si pravidla osvojují pomocí jednoduchých piktogramů.

 

 1. Chůze ve třídě                                                
 2. Tichý hlas
 3. Ovládáme své pohyby
 4. Díváme se na učitelku, když mluví
 5. Uši naslouchají

 

Hledáme ty nejlepší cesty pro předávání vědomostí a dovedností ve všech oblastech. Při práci s dětmi využíváme své zkušenosti a vědomosti a zároveň pokračujeme v dalším vzdělávání a hledání nových přístupů v oblastech pedagogiky a psychologie.
Podporujeme děti v rozvoji sebeobsluhy a posilujeme jejich samostatnost. Pozitivně je motivujeme k jejich sociálnímu i mentálnímu růstu. Klademe důraz na individuální přístup k dětem potřebný pro jejich zdravý rozvoj a zároveň se snažíme je vzdělávat formou prožitku tak, aby byly spokojené a šťastné.

Ve třídě se nachází centra aktivit (CA) vycházejících z programu Začít spolu:

 • Ateliér - zaměstnáváme svou kreativitu, tvoříme, malujeme, kreslíme, modelujeme, stříháme, lepíme, pracujeme s netradičními materiályCentrum ateliér umožňuje dětem vyjádřit své pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím výtvarných činností. Děti zde mají prostor k rozvoji fantazie a tvořivosti, osvojují si různé druhy výtvarných technik, učí se vyjadřovat své myšlenky a pocity za pomoci výtvarného umění.
 • Manipulační a stolní hry - zaměstnáváme své prstíky, manipulujeme, skládáme, vyrábíme, hrajeme deskové hryToto centrum umožňuje dětem především rozvoj jemné motoriky, poznávání barev, tvarů a číslic. Rozvíjejí se zde matematické představy.
 • Dramatika - zaměstnáváme sociální cítění, napodobujeme, prožíváme, vyprávíme, maskujeme se, hrajeme divadlo, vodíme loutkyV tomto CA probíhají hlavně námětové a napodobivé hry, děti si rozvíjí komunikační schopnosti, slovní zásobu a paměť, učí se různým sociálním rolím. Rozvíjí si sociální cítění, citovou stránku osobnosti, jazykové schopnosti a inteligenci, představivost, tvořivost.
 • Domácnost - zaměstnáváme smysl pro praktičnost, krájíme, mícháme, mažeme, vykrajujeme, pečeme, vaříme, ochutnáváme
 • Kostky - zaměstnáváme konstruktivní myšlení, sestavujeme, stavíme, konstruujeme, přemisťujeme, budujeme, navrhujem. V centru kostek se děti učí vzájemné spolupráci a komunikaci, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, matematické dovednosti, prostorovou orientaci i svoji tvořivost.
 • Stavebnice - zaměstnáváme své myšlení a představivost, tvoříme prostorové stavby, šroubujeme, montujemeToto centrum je charakterem velmi podobné CA Kostky (viz výše).
 • Knihy a relaxace - zaměstnáváme své myšlení a relaxujeme, počítáme, pracujeme s knihami, třídíme a přiřazujeme, vyhledáváme, odpočívámeSlouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní, k podpoře rozvoje prvopočáteční gramotnosti u dětí.
 • Pohyb - cvičíme, běháme, skáčeme, zdoláváme překážky, hrajeme pohybové hry, radujeme se z pohybu. Centrum pohyb dává dětem příležitost rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat pohybové dovednosti zejména v oblasti hrubé motoriky. Jeho umístění je úzce vázáno na prostorové možnosti třídy. Bývá ve třídě často propojeno s místem pro společné setkávání, jehož volný prostor s kobercem využívají děti k pohybovým činnostem.

V případě dobrovolného zájmu ze strany rodičů, je možné po předchozí domluvě s učitelkami koutky dovybavit různým materiálem (látky, korálky, vlnu, dřevěné tvary, dětské knihy a další…).

                   

MŠ Švendova 1. třída

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu