MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

MŠ Kotěrova 3. třída

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Letem světem (6. - 12. 3. 2023)
Letem světem (6. - 12. 3. 2023)
Masopust (27. 2. - 5. 3. 2023)
Masopust (27. 2. - 5. 3. 2023)
Ve vesmíru (20. - 26. 2. 2023)
Ve vesmíru (20. - 26. 2. 2023)
Lyžařský výcvik 20. - 24. 2. 2023 Sedloňov v Orlických horách
Lyžařský výcvik 20. - 24. 2. 2023 Sedloňov v Orlických horách
Hudba kolem nás (13. - 19. 2. 2023)
Hudba kolem nás (13. - 19. 2. 2023)
Na zemi, po vodě, ve vzduchu (30.1.-12.2. 2023)
Na zemi, po vodě, ve vzduchu (30.1.-12.2. 2023)
Plavání 20.1.2023
Plavání 20.1.2023
Moje tělo a zdraví (16. - 29. 1. 2023)
Moje tělo a zdraví (16. - 29. 1. 2023)
Zimní sporty (9.- 15.1. 2023)
Zimní sporty (9.- 15.1. 2023)
Nový rok a tři králové (2. - 8. 1. 2023)
Nový rok a tři králové (2. - 8. 1. 2023)
Vánoční nadílka 19.12.2022
Vánoční nadílka 19.12.2022
Vánoční dílničky (13. 12. 2022)
Vánoční dílničky (13. 12. 2022)
Zima kolem nás (12.-16.12.2022)
Zima kolem nás (12.-16.12.2022)
Čertí rej (5.12.2022)
Čertí rej (5.12.2022)
Plavání 2. 12. 2022
Plavání 2. 12. 2022
Advent (28.11. - 4.12.)
Advent (28.11. - 4.12.)
V ZOO (21. - 27. 11. 2022)
V ZOO (21. - 27. 11. 2022)
Knihy a spisovatelé (14. - 20.11.)
Knihy a spisovatelé (14. - 20.11.)
Divadlo 9. 11. 2022 Ze života stromů
Divadlo 9. 11. 2022 Ze života stromů
Plavání 4. 11. 2022
Plavání 4. 11. 2022
Vesnice a města (31.10. - 4.11.2022)
Vesnice a města (31.10. - 4.11.2022)
Podzimní tvoření s rodiči (31.10.2022)
Podzimní tvoření s rodiči (31.10.2022)
Naše město Hradec Králové (24. - 30. 10. 2022)
Naše město Hradec Králové (24. - 30. 10. 2022)
Plavání 21. 10. 2022
Plavání 21. 10. 2022
Lesní zvířata (17.-21.10.2022)
Lesní zvířata (17.-21.10.2022)
Den zvířat 6. 10. 2022
Den zvířat 6. 10. 2022
Česká republika (26.-30.9.2022)
Česká republika (26.-30.9.2022)
Plavání 23.9.2022
Plavání 23.9.2022
Plavání 16. 9. 2022
Plavání 16. 9. 2022
Bezpečné nábřeží (8. 9. 2022)
Bezpečné nábřeží (8. 9. 2022)
Vítejte ve školce (září)
Vítejte ve školce (září)

Informace o třídě

Centra aktivit (CA) ve třídě, vycházející z programu Začít spolu:
Ateliér, Manipulační a stolní hry, Pokusy a objevy, Písmena, Knihy, Relaxace, Pohyb, Kostky, Lego, Dramatika, Hudba

O děti se starají:

Paní učitelky: Mgr. Elena Rulíková Vávrová, Karolína Klimešová, Bc. Markéta Fischerová

Naše třída:

Celkový počet dětí je 25, z toho 14 dívek a 11 chlapců ve věku cca 5 – 7 let.  Jedná se o třídu předškolních dětí.

Třídní vzdělávací program „Poznáváme spolu!“

Obsah obrázku včelí plástev, objekt v exteriéru, med

Popis byl vytvořen automaticky

Při stanovení vzdělávací cílů jsme vycházeli z toho, co předškolní období znamená pro dítě. Co bude potřebovat, co by se mělo naučit, jaké podmínky potřebuje k tomu, aby bylo spokojené a v duševní pohodě. Dítě chceme rozvíjet a podporovat v jeho myšlení, rozhodnutích, komunikaci a směřovat jej tak, aby upevňovalo své sebevědomí a sebedůvěru. Nadále budeme podporovat vzájemné kamarádské vztahy.

Vzdělávací program probíhá v integrovaných blocích, v nichž pracujeme s dílčími tématy, která vzájemně propojujeme. Tyto souvislosti podporují vnímání světa jako celku. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí. Témata jsou sestavena v souvislosti se státními svátky, mezinárodními dny a akcemi školy či naší třídy.

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení. Důležitým vzdělávacím cílem pro nás je také rozvoj a upevňování samostatnosti dětí. „V tom, co dítě zvládne udělat samo, ho podpoříme.“

Pravidla třídy

Pravidla třídy jsou převzata ze vzdělávacího programu „Metoda dobrého začátku“. Vychází z pěti jednoduchých pravidel – „Pravidla pěti prstů“, zajišťujících přátelské a bezpečné prostředí a klima ve třídě. Děti si pravidla osvojují pomocí jednoduchých piktogramů.

Děti si pravidla osvojují pomocí jednoduchých piktogramů.

Dopis pro rodiče Naše společná pravidla - PDF Free Download

 1. NOHY Ve třídě chodím tak, abych neublížil sobě ani kamarádům.                                              
 2. ÚSTA Mluvím klidným hlasem a nevstupuji nikomu do řeči.
 3. TĚLO Ovládám své pohyby, abych nikomu neublížil.
 4. OČI Dívám se na paní učitelku/kamarády, když na mě mluví.
 5. UŠI Poslouchám, když na mě paní učitelka/kamarádi mluví.

Centra aktivit

Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí. Proces učení a reflexe práce jsou pro nás stejně důležité jako výsledek. Práce v CA umožňuje také individualizaci výuky. Učitel zadá úkol, ale je na dítěti, jaký přístup k jeho řešení zvolí. Děti tak mohou snáze uplatnit svůj styl učení a schopnosti. Možnost volby zvyšuje motivaci i odpovědnost za vyřešení úkolu, protože „co jsem si sám vybral/a, dělám raději, než to, co musím“.

CA jsou označená a jasně vymezená, aby v nich děti měly soukromí a bylo zřetelné, ve kterém centru právě pracují. Každé CA je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, které jsou dětem dostupné.

Po ukončení činností v CA se děti sejdou zpátky v kruhu k hodnocení své práce. V této fázi hodnotíme vlastní učební strategie, úspěšnost, co nás bavilo, co nám šlo a co naopak bylo obtížné. Děti se učí reflektovat nejen výsledky, ale také samotný postup, který při řešení úkolů uplatnily.

 • CENTRUM POKUSY A OBJEVY: Centrum Pokusy a objevy podporuje pozorování, různé pokusy, zkoumání, bádání, objevování a experimentování.
 • CENTRUM POHYB: Centrum pohybu je určeno pro pořádné vyřádění a uvolnění. Podporuje hrubou motoriku, přirozený pohyb a fyzické dovednosti.
 • CENTRUM MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY: Centrum je zaměřeno především na rozvíjení jemné motoriky, poznávání barev, tvarů a číslic. Rozvíjejí se zde matematické představy, koordinace, myšlení, práce s předlohou, řešení problémů, seskupování, třídění, rozlišování. Trénuje se zaostřování oka a koordinace oko – ruka.
 • CENTRUM KOSTKY/LEGO: V centru kostek se děti učí vzájemné komunikaci a spolupráci. Rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, matematické dovednosti, prostorovou orientaci i svoji tvořivost a upevňují znalosti z různých oblastí. 
 • CENTRUM KNIHY A PÍSMENA: Centrum probouzí zájem dětí o čtení a psaní a podporuje rozvoj „předčtenářské“ gramotnosti. Nabízí příležitost nejen k činnostem zaměřeným na čtení či prohlížení knih, ale také k dalším produktivním činnostem, které dětem umožní poznávat svět knih a písmen. Děti zde mohou např. sestavovat slova podle vzoru, psát a kreslit vlastní příběhy, vytvářet tematické plakáty a doplnit je nápisy apod.
 • CENTRUM HUDBA: Hudba napomáhá k rozvoji myšlení a abstrakce, rozvíjí paměť, motoriku, koordinaci pohybů a jazykový vývoj. Je prostředkem komunikace, zábavy, a relaxace.
 • CENTRUM DRAMATIKA: Zde probíhají zejména námětové a napodobivé hry, při nichž si děti rozvíjejí komunikační schopnosti, slovní zásobu a paměť. Učí se zde různým sociálním rolím, rozvíjejí emoční inteligenci a citovou stránku osobnosti.
 • CENTRUM ATELIÉR: Ateliér umožňuje dětem vyjádřit svobodně své pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím tvořivých činností. Děti zde mají prostor k rozvoji fantazie.

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu