MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

MŠ Kotěrova 3. třída

Plánované akce třídy - co nás čeká

Není nalezená žádná akce.

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Dopoledne v Šimkových sadech
Dopoledne v Šimkových sadech
Pasování předškoláků 2024
Pasování předškoláků 2024
PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLCE
PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLCE
Dětský den v SeneCuře
Dětský den v SeneCuře
Výlet na Hrad a zámek Staré Hrady
Výlet na Hrad a zámek Staré Hrady
Dílničky pro maminky
Dílničky pro maminky
Návštěva Malšovické arény
Návštěva Malšovické arény
Čarodějnický rej
Čarodějnický rej
Zpívánky
Zpívánky
Exkurze u hasičů
Exkurze u hasičů
Plavání 19.4.
Plavání 19.4.
Zdraví a nemoci (15.-19.4.)
Zdraví a nemoci (15.-19.4.)
Plavání 12.4.2024
Plavání 12.4.2024
Návštěva SeneCury - jarní tvoření
Návštěva SeneCury - jarní tvoření
Návštěva 1. třídy ZŠ Gočárova
Návštěva 1. třídy ZŠ Gočárova
Plavání 22.3.2024
Plavání 22.3.2024
Už je jaro! 18.-22.3.2024
Už je jaro! 18.-22.3.2024
Pěvecká soutěž Kosík 2024
Pěvecká soutěž Kosík 2024
Dinosauři a pravěk (4.-8.3.2024)
Dinosauři a pravěk (4.-8.3.2024)
Plavání 1.3.2024
Plavání 1.3.2024
Karneval
Karneval
Plavání 9.2.2024
Plavání 9.2.2024
Ten umí to a ten zas tohle!
Ten umí to a ten zas tohle!
Návštěva SeneCury - Divadelní představení
Návštěva SeneCury - Divadelní představení
Lyžařský výcvik 3. a 4. Třída ŠVE, 2. a 3. Třída KOT
Lyžařský výcvik 3. a 4. Třída ŠVE, 2. a 3. Třída KOT
Hračkový den
Hračkový den
Vánoční těšení a hry s novými hračkami
Vánoční těšení a hry s novými hračkami
Vánoční návštěva SeneCury
Vánoční návštěva SeneCury
Vánoční dílny (12/2023)
Vánoční dílny (12/2023)
Zdobení vánočního stromečku a návštěva vánočního stromu na Velkém náměstí
Zdobení vánočního stromečku a návštěva vánočního stromu na Velkém náměstí
Čertohrátky
Čertohrátky
Čertohrátky (12/2023)
Čertohrátky (12/2023)
My se čertů nebojíme (27.11.-1.12.)
My se čertů nebojíme (27.11.-1.12.)
SenCura - Podzimní tvoření
SenCura - Podzimní tvoření
Doprava (16.-20.10.)
Doprava (16.-20.10.)
Vítej ve školce (4.-8.9.2023)
Vítej ve školce (4.-8.9.2023)
Bezpečné nábřeží (7.9.2023)
Bezpečné nábřeží (7.9.2023)
Přespávačka ve školce 23. 6. 2023
Přespávačka ve školce 23. 6. 2023
Třída 3
Třída 3

Informace o třídě

Centra aktivit (CA) ve třídě, vycházející z programu Začít spolu:
Ateliér, Manipulační a stolní hry, Pokusy a objevy, Písmena, Knihy, Relaxace, Pohyb, Kostky, Lego, Dramatika, Hudba

O děti se starají:

Paní učitelky: Mgr. Denisa Petrová, Angela Babíčková

Naše třída:

Celkový počet dětí je 25, z toho 15 dívek a 10 chlapců ve věku cca 5 – 7 let.  Jedná se o třídu předškolních dětí.

Ve třídě pracujeme s prvky programu „Začít spolu“ a podle tohoto programu máme třídu rozdělenou do center aktivit, kde děti najdou veškeré hračky a pomůcky k tomu, aby mohly samy rozvíjet svou hru, a jsou jim přístupné. Centra aktivit nám umožňují větší možnost individualizace výuky. Tímto směrem se nám také otevírá možnost nabídnutí více aktivit tak, abychom mohli rozvíjet více dovedností a kompetencí u dětí, a také podporovat spolupráci a vzájemné učení. Učitel dětem zadá úkol a je zcela na dítěti, jaké řešení zvolí, tím podporujeme i divergentní myšlení. Proces učení a hodnocení je stejně důležitý, jako výsledek.

Děti mají možnost výběru, v jakém centru budou pracovat, čímž přirozeně zvyšujeme motivaci a odpovědnost k dokončení úkolu. Po dokončení úkolu se děti opět sejdou v kruhu, ve kterém zhodnotí svou dnešní práci – nejen výsledek, ale celý proces – jestli nás to bavilo nebo nebavilo, jak se nám práce dařilo, jestli to pro nás bylo těžké nebo lehké apod.

Třídní vzdělávací plán

Pravidla třídy

Pravidla třídy jsou převzata ze vzdělávacího programu „Metoda dobrého začátku“. Vychází z pěti jednoduchých pravidel – „Pravidla pěti prstů“, zajišťujících přátelské a bezpečné prostředí a klima ve třídě. Děti si pravidla osvojují pomocí jednoduchých piktogramů.

Děti si pravidla osvojují pomocí jednoduchých piktogramů.

Dopis pro rodiče Naše společná pravidla - PDF Free Download

 1. NOHY Ve třídě chodím tak, abych neublížil sobě ani kamarádům.                                              
 2. ÚSTA Mluvím klidným hlasem a nevstupuji nikomu do řeči.
 3. TĚLO Ovládám své pohyby, abych nikomu neublížil.
 4. OČI Dívám se na paní učitelku/kamarády, když na mě mluví.
 5. UŠI Poslouchám, když na mě paní učitelka/kamarádi mluví.

Centra aktivit

Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí. Proces učení a reflexe práce jsou pro nás stejně důležité jako výsledek. Práce v CA umožňuje také individualizaci výuky. Učitel zadá úkol, ale je na dítěti, jaký přístup k jeho řešení zvolí. Děti tak mohou snáze uplatnit svůj styl učení a schopnosti. Možnost volby zvyšuje motivaci i odpovědnost za vyřešení úkolu, protože „co jsem si sám vybral/a, dělám raději, než to, co musím“.

CA jsou označená a jasně vymezená, aby v nich děti měly soukromí a bylo zřetelné, ve kterém centru právě pracují. Každé CA je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, které jsou dětem dostupné.

Po ukončení činností v CA se děti sejdou zpátky v kruhu k hodnocení své práce. V této fázi hodnotíme vlastní učební strategie, úspěšnost, co nás bavilo, co nám šlo a co naopak bylo obtížné. Děti se učí reflektovat nejen výsledky, ale také samotný postup, který při řešení úkolů uplatnily.

 • CENTRUM POKUSY A OBJEVY: Centrum Pokusy a objevy podporuje pozorování, různé pokusy, zkoumání, bádání, objevování a experimentování.
 • CENTRUM POHYB: Centrum pohybu je určeno pro pořádné vyřádění a uvolnění. Podporuje hrubou motoriku, přirozený pohyb a fyzické dovednosti.
 • CENTRUM MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY: Centrum je zaměřeno především na rozvíjení jemné motoriky, poznávání barev, tvarů a číslic. Rozvíjejí se zde matematické představy, koordinace, myšlení, práce s předlohou, řešení problémů, seskupování, třídění, rozlišování. Trénuje se zaostřování oka a koordinace oko – ruka.
 • CENTRUM KOSTKY/LEGO: V centru kostek se děti učí vzájemné komunikaci a spolupráci. Rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, matematické dovednosti, prostorovou orientaci i svoji tvořivost a upevňují znalosti z různých oblastí. 
 • CENTRUM KNIHY A PÍSMENA: Centrum probouzí zájem dětí o čtení a psaní a podporuje rozvoj „předčtenářské“ gramotnosti. Nabízí příležitost nejen k činnostem zaměřeným na čtení či prohlížení knih, ale také k dalším produktivním činnostem, které dětem umožní poznávat svět knih a písmen. Děti zde mohou např. sestavovat slova podle vzoru, psát a kreslit vlastní příběhy, vytvářet tematické plakáty a doplnit je nápisy apod.
 • CENTRUM HUDBA: Hudba napomáhá k rozvoji myšlení a abstrakce, rozvíjí paměť, motoriku, koordinaci pohybů a jazykový vývoj. Je prostředkem komunikace, zábavy, a relaxace.
 • CENTRUM DRAMATIKA: Zde probíhají zejména námětové a napodobivé hry, při nichž si děti rozvíjejí komunikační schopnosti, slovní zásobu a paměť. Učí se zde různým sociálním rolím, rozvíjejí emoční inteligenci a citovou stránku osobnosti.
 • CENTRUM ATELIÉR: Ateliér umožňuje dětem vyjádřit svobodně své pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím tvořivých činností. Děti zde mají prostor k rozvoji fantazie.

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu