MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

MŠ Kotěrova 1. třída

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Jedeme na výlet - Kunětická hora
Jedeme na výlet - Kunětická hora
Tvoření s maminkami
Tvoření s maminkami
Zpívánky
Zpívánky
Solná jeskyně 11.3.2024
Solná jeskyně 11.3.2024
Cvičení hasičů
Cvičení hasičů
Ten dělá to a ten zas tohle (22. - 26. 1. 2024)
Ten dělá to a ten zas tohle (22. - 26. 1. 2024)
Vánoční nadílka v 1. třídě (12/2023)
Vánoční nadílka v 1. třídě (12/2023)
Návštěva Velkého náměstí (12/2023)
Návštěva Velkého náměstí (12/2023)
Vánoční dílny (12/2023)
Vánoční dílny (12/2023)
Zdobíme vánoční stromeček (12/2023)
Zdobíme vánoční stromeček (12/2023)
Čertohrátky (12/2023)
Čertohrátky (12/2023)
Podzimní paletky (10/2023)
Podzimní paletky (10/2023)
Zdoláváme překážkovou dráhu (10/2023)
Zdoláváme překážkovou dráhu (10/2023)
Podzimní tvoření (10/2023)
Podzimní tvoření (10/2023)
Hrajeme si v Žižkových sadech (10/2023)
Hrajeme si v Žižkových sadech (10/2023)
Hrajeme si na zahradě (10/2023)
Hrajeme si na zahradě (10/2023)
Výlet do ekocentra Huslík
Výlet do ekocentra Huslík
Den dětí
Den dětí
Dílničky ke dni matek
Dílničky ke dni matek
Třída 1
Třída 1

Informace o třídě

Centra aktivit (CA) ve třídě, vycházející z programu Začít spolu:

Manipulační a stolní hry, Ateliér, Relaxace, Kostkoviště, Kostky, Lego, Dramatika, Hudba a Pohyb.

O děti se starají:

Paní učitelky: Mgr. Elena Rulíková Vávrová, Karolína Klimešová, Kateřina Metelková 

Naše třída:

V letošním roce navštěvuje 1. třídu 21 dětí, 8 chlapců a 13 děvčat ve věku 2,5 - 4 roky.  

 

Třídní vzdělávací program „Se Žofkou za poznáním“

Naše kamarádka opička Žofka nám ukáže SVĚT KOLEM NÁS, KOUZLO PŘÍRODY, přiblíží nám SVÁTKY a TRADICE i poznání sebe sama v bloku JÁ, ČLOVĚK. Tyto 4 integrované bloky dále rozpracováváme do konkrétních témat. S programem pro děti pracujeme průběžně celý rok, postupně ho dotváříme podle aktuálních potřeb a zájmů dětí. Obsahuje konkrétní rozpracování úkolů pro naši věkovou skupinu.

Naší prioritou je nejen bezpečnost, ale i láskyplný přístup a všestranný rozvoj dětí. Celým rokem nás provede program Začít spolu, jehož prvky jsme začlenili do vzdělávání dětí formou center aktivit: 

 • V koutku manipulačních a stolních her si mohou děti vyzkoušet svou paměť a jemnou motoriku pomocí nejrůznějších her.
 • Výtvarně nadané děti nadchne Ateliér, ve kterém je skříň s výtvarným materiálem a kreslícími potřebami.
 • relaxačním koutku může odpočívat každý, kdo potřebuje chvíli klidu. Najdete zde i knihovnu pro všechny zvídálky.
 • kostkovišti budeme stavět své hrady, mosty a další zajímavé stavby.
 • V koutku Kostky jsou různé stavebnice, autíčka a dopravní koberec, který ocení nejspíše chlapci.
 • dramatice je kuchyňka pro šikovné hospodyňky starající se o domácnost a miminka.
 • V centru hudba a pohyb budeme tancovat, zpívat, hrát různé pohybové hry, stavět překážkové dráhy a cvičit.

 

V  naší třídě máme písničku, kterou si každé ráno zpíváme společně v kruhu. Je to naše společné přivítání do nového dne:

                                                                                                                     „Ať jsi holka nebo kluk,

udělej si se mnou kruh.

Naučím tě chodit stát,

pojď si se mnou, pojď si hrát.

Když je dobrá nálada,

najdi si kamaráda.

Zatleskej, zadupej,

kamarádům ruku dej.“

 

Pravidla třídy

Pravidla třídy jsou převzata ze vzdělávacího programu „Metoda dobrého začátku“. Vychází z pěti jednoduchých pravidel – „Pravidla pěti prstů“, zajišťujících přátelské a bezpečné prostředí a klima ve třídě. Děti si pravidla osvojují pomocí jednoduchých piktogramů.

 

 

 1. NOHY Ve třídě chodím tak, abych neublížil sobě ani kamarádům.                                              
 2. ÚSTA Mluvím klidným hlasem a nevstupuji nikomu do řeči.
 3. TĚLO Ovládám své pohyby, abych nikomu neublížil.
 4. OČI Dívám se na paní učitelku/kamarády, když na mě mluví.
 5. UŠI Poslouchám, když na mě paní učitelka/kamarádi mluví.

Dopis pro rodiče Naše společná pravidla - PDF Free Download

 

MŠ Kotěrova 1. třída

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu