MŠ Čtyřlístek Hradec Králové
 • Spálová angína

  Ve třídě se vyskytla nemoc spálová angína. Buďte obezřetní při vyskytnutí příznaků u Vašich dětí. Toto onemocnění je infekční a nelze dítě s příznaky tohoto onemocnění přijmout do kolektivu MŠ.
 • Vážení rodiče,

  chtěli bychom poděkovat všem, kteří přinesli papíry pro děti na kreslení.    
                      
                  
< >

MŠ Kotěrova 1. třída

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Dinosauři
Dinosauři
Perníková chaloupka a stavitel
Perníková chaloupka a stavitel
Vánoční nadílka
Vánoční nadílka
Karneval
Karneval
Hračkový den
Hračkový den
Advent
Advent
Bobování
Bobování
Vánoční tvoření s rodiči
Vánoční tvoření s rodiči
Zdobíme stromeček
Zdobíme stromeček
Čertí rej
Čertí rej
Divadlo 9. 11. 2022 Ze života stromů
Divadlo 9. 11. 2022 Ze života stromů
Moje tělo
Moje tělo
Draci
Draci
Výstava hub
Výstava hub
Podzimní tvoření
Podzimní tvoření
O veliké řepě
O veliké řepě
Na zahradě
Na zahradě
Kaštánkobraní
Kaštánkobraní
Tak to jsme my!
Tak to jsme my!

Informace o třídě

Centra aktivit (CA) ve třídě, vycházející z programu Začít spolu:

Manipulační a stolní hry, Ateliér, Relaxace, Kostkoviště, Kostky, Dramatika, Hudba a pohyb.

O děti se starají:

Paní učitelky: Mgr. Kristýna Malá, Mgr. Michaela Voňková

Paní asistentka: Mgr. Petra Jánská

Naše třída:

V letošním roce navštěvuje 1. třídu 24 dětí, 12 chlapců a 12 děvčat ve věku 2,5 - 3 let.  

Třídní vzdělávací program „Se Žofkou za poznáním“

Naše kamarádka opička Žofka nám ukáže SVĚT KOLEM NÁS, KOUZLO PŘÍRODY, přiblíží nám SVÁTKY a TRADICE i poznání SEBE SAMA. Tyto 4 integrované bloky dále rozpracováváme do konkrétních témat. S programem pro děti pracujeme průběžně celý rok, postupně ho dotváříme podle aktuálních potřeb a zájmů dětí. Obsahuje konkrétní rozpracování úkolů pro naši věkovou skupinu.

Naší prioritou je nejen bezpečnost, ale i láskyplný přístup a všestranný rozvoj dětí. Celým rokem nás provede program Začít spolu, jehož prvky jsme začlenili do vzdělávání dětí formou center aktivit: 

 • V koutku manipulačních a stolních her si mohou děti vyzkoušet svou paměť a jemnou motoriku pomocí nejrůznějších her.
 • Výtvarně nadané děti nadchne Ateliér, ve kterém je skříň s výtvarným materiálem a kreslícími potřebami.
 • relaxačním koutku může odpočívat každý, kdo potřebuje chvíli klidu. Najdete zde i knihovnu pro všechny zvídálky.
 • kostkovišti budeme stavět své hrady, mosty a další zajímavé stavby.
 • V koutku Kostky jsou různé stavebnice, autíčka a dopravní koberec, který ocení nejspíše chlapci.
 • dramatice je kuchyňka pro šikovné hospodyňky starající se o domácnost a miminka.
 • V centru hudba a pohyb budeme tancovat, zpívat, hrát různé pohybové hry, stavět překážkové dráhy a cvičit.

Pravidla třídy

Pravidla třídy jsou převzata ze vzdělávacího programu „Metoda dobrého začátku“. Vychází z pěti jednoduchých pravidel – „Pravidla pěti prstů“, zajišťujících přátelské a bezpečné prostředí a klima ve třídě. Děti si pravidla osvojují pomocí jednoduchých piktogramů.

Děti si pravidla osvojují pomocí jednoduchých piktogramů.

 

 1. NOHY Ve třídě chodím tak, abych neublížil sobě ani kamarádům.                                              
 2. ÚSTA Mluvím klidným hlasem a nevstupuji nikomu do řeči.
 3. TĚLO Ovládám své pohyby, abych nikomu neublížil.
 4. OČI Dívám se na paní učitelku/kamarády, když na mě mluví.
 5. UŠI Poslouchám, když na mě paní učitelka/kamarádi mluví.

 

MŠ Kotěrova 1. třída

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu