MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

O naší škole

MŠ Švendova
MŠ Kotěrova

Mateřská škola Čtyřlístek je právní subjekt zřizovaný Magistrátem města Hradec Králové. Vznikla spojením dvou zařízení MŠ Švendova a MŠ Kotěrova v roce 2003. Kapacita MŠ je 183 dětí. Ředitelkou školy je paní Mgr. Martina Mandáková, zástupkyní paní Mgr. Elena Rulíková Vávrová.

Provoz škol je od 6:15 hod. do 16:45 hod. Školné: 600 Kč/měsíc.
Celodenní stravné: 3 - 6 let 48 Kč/den, 7 let 52 Kč/den, platby jsou bezhotovostní.

Režim dne je flexibilní a respektuje individuální potřeby dětí. V dopoledním bloku preferujeme pobyt na čerstvém vzduchu, odpoledne je pak prostor vyčleněn pro různorodé činnosti a hru. Všechny třídy jsou organizovány do několika zón: jídelní a pracovní, hrací a odpočinková, což dětem umožňuje v klidu pracovat a i v průběhu hry si kdykoliv odpočinout.

Obě zařízení obklopují školní zahrady, které jsou využívány nejen pro pohybové aktivity dětí, ale i pro výchovně vzdělávací činnosti. Okolí MŠ umožňuje sportovní vyžití dětí i na blízkých hřištích a městských parcích.

Výchovně vzdělávací proces dětem zajišťuje 14 kvalifikovaných pedagogických pracovnic. O čistotu a pořádek se starají 2 školnice a 2 uklízečky. Stravování dětí má na starosti vedoucí ŠJ paní Monika Šejvlová a vaří 4 kuchařky. Pro děti je zajištěna strava dle zásad zdravé výživy, složení jídelníčku můžeme ovlivnit, jelikož obě školky provozují vlastní kuchyni vybavenou dle parametrů EU.

Motto školy: "Nemůžeme všechny děti naučit všemu, ale můžeme všechny děti učinit šťastné."

  • Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován do Třídních plánů.
  • Výchova a vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se vyskytnou v průběhu dne.
  • Řízené a spontánní aktivity jsou v přirozené rovnováze.
  • Snažíme se poskytovat každému dítěti určitou volnost, podporovat jeho individualitu a respektovat každé dítě jako jedince.
  • Od r. 2021 máme třídy rozděleny do tzv. center aktivit, vycházejících z programu Začít spolu, ve kterých probíhají aktivity naplánované paní učitelkou i spontánní hry dětí.

Spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové na projektu Nadané dítě EU, úspěšná a přínosná je také spolupráce s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na projektech Zdravý úsměv a Kačenka stůně. Naše děti se také pravidelně účastní Olympiád pro předškoláky pořádaných Základní školou Sever - v roce 2012 se umístily na krásném druhém místě. Po ukončení projektu Nadané dítě EU probíhá testování dětí předškolního věku. V případě nadprůměrných výsledků byla rodičům nabídnuta spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, využitelná zejména při výuce na ZŠ (individuální vzdělávací plán pro nadané dítě, zvýšená péče učitelů).

 

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu