MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

Zásady našeho výchovného působení

 • Koncepce výchovné práce vychází jednoznačně ze svého doplňujícího postavení vůči výchovnému zaměření rodiny a plně uznává prvořadost jejího výchovného poslání a působení
 • Nabízíme dětem optimistické, posilující, podnětné, bezpečné a účelně vybavené prostředí přispívající k všestrannému rozvoji osobnosti
 • Přijímáme a vnímáme děti jako nezaměnitelné individuality
 • Při výchovných aktivitách povzbuzujeme spontánní zapojení dětí, posilujeme uplatnění dětské vynalézavosti, představivosti a fantazie
 • Klademe důraz na důsledný, pozitivní, přátelsky laděný výchovný přístup preferující povzbuzování, odměňování, pochvaly
 • Snažíme se jít dětem příkladem a vést je ke zdravému životnímu stylu
 • Snažíme se být pro děti nejen vychovatelem, ale i partnerem
 • Nasloucháme potřebám dětí, plně je respektujeme a snažíme se je uspokojovat v co možná největší kvalitě
 • Konverzujeme, čteme si, hrajeme si, kreslíme, malujeme, modelujeme, zpíváme, hrajeme na hudební nástroje, tancujeme, cvičíme, realizujeme tematické vycházky...
 • Pečlivě vybíráme materiál na hraní, hračky a dětské hry vhodné pro konkrétní věkovou kategorii

Výchovné činnosti

Výchovné činnosti a úkoly zaměřujeme zejména na následující oblasti rozvoje:

 • Citový, sociální a mravní rozvoj
 • Rozvoj řeči a poznatků o nejbližším životním prostředí
 • Rozvoj motoriky, zdatnosti a odolnosti dítěte
 • Rozvoj jemné motoriky a adaptivního chování (smyslové reakce, poznávací procesy)

V plánované výchově v našich jeslích uplatňujeme především tyto složky:

 • Tělesná výchova
 • Rozumová výchova s důrazem na rozvoj řeči
 • Pracovní výchova
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova
 • Mravní (etická) výchova s důrazem na etiketu
 • Environmentální výchova

Výchovné úkoly jsou rozpracovány na měsíční plány, které mají konkrétní téma (např. Zimní království, Příroda maluje – krásy podzimní přírody atd.), k němuž se snažíme směřovat výchovné aktivity daného měsíce.

Při usínání dětem každý den vyprávíme, nebo čteme pohádku, dbáme na osobní kontakt a individuální přístup.

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu