MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

Registrace dětí na školní rok

Registrace dětí na nový školní rok (od 1. září příslušného kalendářního roku do 31. srpna následujícího kalendářního roku) probíhá během aktuálního roku a je ukončena k 31. březnu. Rodiče přijatých dětí se účastní informační schůzky (v červnu), kde získají potřebné nástupní formuláře, informace k nástupu a podepíší Dohodu o přijetí dítěte do jeslí (smlouvu - vzor je k nahlédnutí v sekci Dokumenty).

Děti můžeme přijmout i během školního roku, za předpokladu, že se uvolní místo.

Rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do jeslí na příští školní rok, nebo v jeho průběhu, aby vyplnili registrační formulář (v sekci Dokumenty) a doručili jej do jeslí (e-mailem, osobně nebo poštou).

Platby

PŘÍKLAD ZPŮSOBU PLATBY

TRVALÝ POBYT  DÍTĚTE V HK         (2000+(98*20)) 3 960,-Kč

TRVALÝ POBYT DÍTĚTE MIMO HK    (2500+(98*20)) 4 460,- Kč

Paušální platba je měsíčně 2.000 Kč pro děti s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, 2.500 Kč pro děti mimohradecké. Dále je na každý den zálohově vybíráno 50 Kč denního poplatku a cena celodenní stravy činí od 1.3.2023 48 Kč.

Přesná částka Vám bude individuálně zasílána vedoucí jeslí e-mailem na konci měsíce.

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu