MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

Pracovní tým

Vedoucí jeslí: Mgr., Bc. Kateřina Zmijová, DiS.

O děti s láskou pečují:

Na oddělení Včeliček:   Kuklová Martina, Matějková Anna, Rosůlková Michala

Na oddělení Motýlků:    Petříková Monika, Vejrová Jana, Vrkoslavová Pavla

Na oddělení Soviček:     Bohdanecký Jiří Filip, Revajová Zuzana  

Na dohodu pomáhají:    Křížová Soňa, Peterová Kateřina              

 
O čistotu a pořádek se starají hospodyňky:  Bartoňová Marcela, Hromádková Olga
         
Aby nám chutnalo, se starají kuchařky: Dočekalová Jitka, Kosíková Alena

Aby nám vonělo prádlo, zajišťuje: Dočekalová Jitka
 

Všechny pečující osoby mají odbornou způsobilost k péči o děti do tří let (dětská sestra, profesionální chůva, sociální činnost, pedagogický pracovník), jsou bezúhonné, zdravotně způsobilé a starší 18 let.

Další vzdělávání pečujícího personálu

Vzdělávací programy v rámci NIDV v Hradci Králové

  • Děti od dvou let v MŠ
  • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě
  • Poznávání živé i neživé přírody prostřednictvím pokusů

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu