MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

O nás

Celodenně pečujeme o děti ve věku 1 - 3 roky, přispíváme k soběstačnosti dětí, rozvíjíme jejich dovednosti a chystáme je na pobyt v MŠ.

Díky našemu zařízení se rodiče mohou vracet do zaměstnání.

Důležité kontakty:

Jesle Orlická (Švendova 1129/2, 500 03 Hradec Králové)

Mgr., Bc. Kateřina Zmijová, DiS. (vedoucí jeslí)

odhlašovací e-mail:  jesle.odhlasovani@seznam.cz

telefon: 495 511 739

PRO KOHO JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY?

 • Poskytujeme celodenní komplexní péči o děti zpravidla ve věku od jednoho do tří let v době, kdy o ně nemohou pečovat jejich rodiče nebo jiní zákonní zástupci. 
 • Na děti se těšíme v pracovních dnech od 6:30 hodin a loučíme se s nimi nejpozději v 17:00 hodin.

HISTORIE

1954     

Zahájení výstavby nových Jeslí Radost coby instrukčních jeslí pro Východočeský kraj.

1959     

Zahájení provozu tří oddělení jeslí pro děti od tří měsíců do tří let s kapacitou 55 míst.

2001    

Zařazení mezi organizační složky Statutárního města Hradec Králové a změna názvu zařízení na Jesle Orlická.

2010     

Navýšení kapacity jeslí na 85 míst.

2004 – 2011

Realizace celkové rekonstrukce objektu jeslí z rozpočtu města v celkové hodnotě převyšující 16 milionů korun:

 • Výdejna jídel a prádelna,
 • Sanace podlahových konstrukcí a vodovodních rozvodů,
 • Oprava povrchu teras, protože nám do budovy zatékalo,
 • Výměna oken, vstupních dveří a zateplení objektu,
 • postupná obnova interiérů (vybavení heren a zázemí),
 • Rekonstrukce zahrady (travnaté plochy, samozavlažovací systém, oplocení, herní prvky).

2018 (červen - srpen)

Kompletní výměna elektroinstalace celé budovy, s tím související drobné změny v dispozicích interiérů a kompletní rekonstrukce rozpadjící se přízemní terasy, která dostala novou opěrnou zeď a pro děti bezpečný povrch vše za 5,3 miliónů Kč. Poděkování patří zhotoviteli, který dokázal šibeniční termín dodržet a 3.9.2018 jsme mohli přivítat děti a zahájit provoz.

Městské Jesle Orlická tak získaly nové moderní zázemí plně splňující bezpečnostní a hygienické nároky na zařízení pro děti do tří let.

Jesle Orlická zřizuje město Hradec Králové jako organizační složku.

CO NABÍZÍME?

Vysoce profesionální služby

 • Náš kvalifikovaný personál zajišťuje osobní, laskavý a individuální přístup vyhovující současným nárokům kladeným na výchovu a vzdělávání (na jedno oddělení připadají 3 pečující osoby + 1 hospodyňka).
 • V rámci každého oddělení jsou děti rozděleny do menších výchovných skupinek. Každá teta / vychovatelka má na starosti jednu skupinu, kterou provází v průběhu celého školního roku (např. při výchovných zaměstnáních).
 • Plně respektujeme současné moderní výchovné trendy, máme dlouholeté odborné zkušenosti:

► zpíváme, tančíme, kreslíme, malujeme, povídáme, cvičíme, modelujeme, čteme si, hrajeme divadlo, poznáváme nové kamarády, nacvičujeme si ohleduplný přístup k životnímu prostředí a vřelý vztah k přírodě atd.,

► trénujeme základy sebeobsluhy a samostatnost, nacvičujeme základní hygienické návyky,

► posilujeme a osvojujeme si pravidla slušného chování, vhodného jednání v mezilidských vztazích, vedeme děti k toleranci a pomoci, k snášenlivosti a úctě k druhým,

► posilujeme harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností dítěte,

► pořádáme besídky, karnevaly, ukázky činností pro rodiče, zveme zábavné klauny, loutková divadla, hudební divadla, jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“,

► intenzivně připravujeme děti na vstup do mateřské školy.

Plné zabezpečení potřeb dětí

 • Stravu splňující nároky na zdravou výživu zajišťujeme ve spolupráci se sousední mateřskou školou. Zajišťujeme celodenní  pitný režim. Nabízíme dostatek ovoce a zeleniny. Preferujeme zdravý životní styl a klademe důraz na zdravou a pestrou stravu. 
 • Děti využívají v době pobytu jeselské oblečení, které dle potřeby děti v průběhu dne převlékáme. Domů tak děti odcházejí ve svém čistém oblečení a rodiče s nimi mohou v rámci odpoledního programu i do společnosti (aniž by všichni věděli, co bylo k obědu).
 • Rodiče pravidelně informujeme o chování, náladě, zdravotním stavu a pokroku a nových dovednostech, které si dítě osvojilo.

Prostředí maximálně přizpůsobené věku dětí

 • Hrajeme si v nově vybavených a velmi prostorných třídách s hračkami a vzdělávacími pomůckami, respektujícími věková specifika dětí, preferujeme hračky podporující  rozvoj dětí a stimulující jejich rozumový a potenciál.
 • Využíváme velkou zahradu s moderními bezpečnými herními prvky, které procházejí každoroční revizí.

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu