MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

Informace pro rodiče

Co by mělo dítě umět, než nastoupí do jeslí?

 • Dítě by mělo být převedeno na tuhou stravu.
 • Dítě by mělo umět chodit.

Jak usnadnit dítěti přechod do jeslí?

Před řádným nástupem do jeslí probíhá tzv. adaptace. Jedná se o období (5 dní), ve kterém má dítě možnost postupně si zvykat na nové prostředí a nenásilný přechod z rodiny do dětského kolektivu.

Děti reagují na tyto změny různě a proto je velmi obtížné s jistotou dopředu stanovit, jak dlouho bude adaptace u Vašeho dítěte probíhat. Doba pobytu dítěte v jeslích se pozvolna prodlužuje. Vždy je to u každého dítěte individuální a závisí na jeho chování. V prvních dvou dnech dochází dítě zpravidla na 0,5 - 1 hodinu denně, další dny se doba pobytu prodlužuje. Pátý den zkoušíme pobyt dopoledne i s obědem. Zvládnutí adaptace je velmi důležitým krokem. Kdykoliv se můžete obrátit na tety, které Vám ochotně poradí a pomohou.

Po konzultaci s odborníky (dětský psycholog, specialista na péči o děti raného věku) a na základě bohatých poznatků z praxe doporučujeme adaptaci ve třídě bez účasti rodičů. 

Naše doporučení pro co nejsnazší adaptaci: 

😊 Pokuste se před nástupem do jeslí uzpůsobit domácí režim režimu v jeslích (např. ranní vstávání, čas oběda, doba usínání po obědě, pití z hrnečku, apod.).

😊 Ideální je adaptaci nepřerušovat.

😊 Doporučujeme rychlé, klidné, usměvavé, pozitivně laděné rozloučení při předávání dítěte. Zpravidla nepomáhá příliš dlouhé emotivní vysvětlování a mazlení. 

😊 Pokud to bude alespoň trochu možné, prosíme nepředávat dítě tetě z náruče, ale postavit jej na zem.

😊 Bezprostředně před nástupem do jesliček, není příliš vhodné odnaučovat dítě od dudlíku. Dudlík může mít dítě na spaní. V adaptačním období dle potřeby k utišení.

😊 Dítě si může přinést s sebou svou oblíbenou hračku, polštářek, knížku apod.

😊 Vyprávějte si s dítětem o jesličkách a o tom, na co se může u nás těšit.

😊 Co nejvíce se svému dítěti věnujte. Nešetřete pochvalami. 

Jak se přihlásit do jeslí?

Registrace dětí na nový školní rok (období od 1. září příslušného kalendářního roku do 31. března následujícího kalendářního roku) probíhá během aktuálního roku a je ukončena k 31. březnu. Rodiče přijatých dětí se účastní informativní schůzky (v červnu), kde získají potřebné informace. Před nástupem dítěte je nutné podepsat (nejdéle do konce srpna) Dohodu o přijetí dítěte do jeslí (vzor je k nahlédnutí v Dokumentech ke stažení).

💡 Zrušit Dohodu o přijetí dítěte do jeslí lze na základě písemné, odůvodněné žádosti, kterou je potřeba dodat vedoucí jeslí.

Registrace do jeslí je možná následujícími způsoby:

 • vyplněním registračního formuláře (Dokumenty ke stažení) a jeho posláním na e-mailovou adresu jesle.orlicka@mmhk.cz nebo na adresu jeslí
 • osobně přímo v jeslích

Kritéria pro přijetí dítěte do jeslí

Do jeslí jsou přednostně přijímány:

 • děti s plnou docházkou od začátku školního roku
 • děti mladší dvou let (protože ty není možné přijmout do školek)
 • děti  trvalým bydlištěm v Hradci Králové
 • děti u kterých je třeba přihlédnout k individuálnímu sociálnímu hledisku žadatele
 • dítě, kterému jsou v průběhu školního roku tři roky, má nárok na absolvování celého ročníku, avšak plnou docházku by mělo zahájit minimálně 2 měsíce před dovršením tří let.
 • děti mohou být individuálně přijímány i v průběhu školního roku, za předpokladu, že je volná kapacita na oddělení kam věkově přísluší

Cena za pobyt v jeslích

Rezervační poplatek ve výši 500,- Kč za každý měsíc začíná běžet od začátku školního roku do řádného nástupu dítěte do jeslí (max. 6 měsíců)

Poplatek za pobyt dítěte v jeslích se skládá:

 • paušální měsíční částka ve výši 2.500,- Kč (platí se bez ohledu na skutečnou docházku dítěte, pro děti s trvalým bydlištěm v Hradci Králové 2000,- Kč)
 • denní poplatek ve výši 50,- Kč (platí se za dny, v nichž bylo dítě v jeslích přítomno)
 • stravné ve výši stravovací jednotky 48,- Kč za den (od 1. 3. 2023)

Platby probíhají zálohově na měsíc dopředu a zohledňují počet pracovních dnů v měsíci a omluvené absence z měsíce minulého. Při plné docházce dítěte se měsíční platba pro děti s trvalým pobytem v HK pohybuje okolo 4.000 Kč a u mimohradeckých přibližně 4.500 Kč.

Bližší informace k poplatkům naleznete v Pravidlech pro stanovení výše poplatků za pobyt dítěte v jeslích (Dokumenty ke stažení).

Provozní řád organizační složky města Hradec Králové Jesle Orlická a provozní řád dětského hřiště/zahrady jsou k nahlédnutí na každém oddělení a u vedoucí jeslí.

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu