MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

Včeličky

Děti jsou rozděleny do oddělení podle věku a vývojové vyspělosti. Oddělení Včeliček je zpravidla určeno pro naše nejmenší děti do 2 let. Veškerá výchovná činnost a prostředí je přizpůsobeno potřebám dětí.

O děti se starají tety / vychovatelky

Martina Kuklová
Anna Matějková 
Michala Rosůlková

O čistotu a pořádek se stará hospodyňka
Klára Kvasničková

Vánoční besídka 2020

Režim dne u Včeliček

LETNÍ OBDOBÍ

6:30  -  8:15
Příjem dětí, ranní toaleta (individuální vysazování na nočníky), volná hra.

8:15  -  8:30
Pohybová chvilka.

8:30  -  9:00
Svačina, toaleta (vysazování na nočníky).

9:00  - 10:45
Postupné oblékání, pobyt venku – zahrada, vycházka, výchovné zaměstnání, individuální činnosti s dětmi, volná hra, po svačině (podle počasí) se pohybové hry a další činnosti přesouvají do prostoru zahrady.

10:45 - 11:00
Postupný návrat z pobytu venku, toaleta (vysazování na nočníky).

11:00 - 11:30
Oběd.

11:30 - 12:00
Toaleta (vysazování na nočníky), převlékání, postupné ukládání ke spánku.

12:00 - 14:00
Spánek.

14:00 - 14:30
Postupné probouzení, toaleta (vysazování na nočníky), svačina.

14:30 - 16:45
Oblékání k pobytu na zahradě (za příznivého počasí), pobyt na zahradě, volná hra, předávání dětí rodičům.

ZIMNÍ OBDOBÍ

6:30  -  8:15
Příjem dětí, ranní toaleta (individuální vysazování na nočníky), volná hra.

8:15  -  8:30
Pohybová chvilka.

8:30  -  9:00
Svačina (při větším počtu dětí na 2 skupiny), toaleta (vysazování na nočníky).

9:00  -  9:30
Výchovné zaměstnání, individuální činnosti s dětmi (volná hra).

9:30  -  9:45
Postupné oblékání.

9:45  - 10:45
Pobyt venku - vycházka, pobyt na zahradě.

10:45 - 11:00
Postupný návrat z pobytu venku, toaleta (vysazování na nočníky).

11:00 - 11:30
Oběd.

11:30 - 12:00
Toaleta (vysazování na nočníky), převlékání, postupné ukládání ke spánku.

12:00 - 14:00
Spánek.

14:00 - 14:30
Postupné probouzení, toaleta (vysazování na nočníky), svačina.

14:30 - 16:45
Volná hra, postupné předávání dětí rodičům.

Časový harmonogram má orientační povahu, režim dne je co nejvíce přizpůsoben potřebám dětí a aktuálnímu dění v jeslích.

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu