MŠ Čtyřlístek Hradec Králové

Motýlci

Děti jsou rozděleny do oddělení podle věku a vývojové vyspělosti. Oddělení Motýlků je zpravidla určeno pro děti od 2 let do 2, 5 let. Veškerá výchovná činnost a prostředí je přizpůsobeno potřebám dětí.

O děti se starají tety / vychovatelky
Monika Petříková
Jana Vejrová
Pavla Vrkoslavová

O čistotu a pořádek se stará hospodyňka
Olga Hromádková

Vánoční besídka 2020

Režim dne u Motýlků

LETNÍ OBDOBÍ

6:30  -  8:15
Příjem dětí, volná hra.

8:15  -  8:30
Ranní cvičení.

8:30  -  9:00
Svačina, toaleta, příprava na výchovné zaměstnání.

9:00  - 10:45
Postupné oblékání, pobyt venku – pobyt na zahradě, vycházka, výchovné zaměstnání, individuální činnosti s dětmi (volná hra, pohybové hry), po svačině (podle počasí) se pohybové hry a další činnosti přesouvají do prostoru zahrady.

10:45 - 11:00
Postupný návrat z pobytu venku, toaleta.

11:00 - 11:30
Oběd.

11:30 - 11:45
Toaleta, postupné ukládání ke spánku.

11:45 - 14:00
Spánek.

14:00 - 14:30
Postupné probouzení, toaleta, svačina.

14:30 - 17:00
Oblékání k pobytu na zahradě (za příznivého počasí), pobyt na zahradě, volná hra, propouštění dětí domů.

ZIMNÍ OBDOBÍ

6:30  -  8:15
Příjem dětí, volná hra.

8:15  -  8:30
Ranní cvičení.

8:30  -  9:00
Svačina, toaleta, příprava na výchovné zaměstnání.

9:00  -  9:30
Výchovné zaměstnání, individuální činnosti s dětmi (volná hra).

9:30  -  9:45
Postupné oblékání.

9:45  - 10:45
Pobyt venku - vycházka, pobyt na zahradě.

10:45 - 11:00
Postupný návrat z pobytu venku, toaleta.

11:00 - 11:30
Oběd.

11:30 - 11:45
Toaleta, postupné ukládání ke spánku.

11:45 - 14:00
Spánek.

14:00 - 14:30
Postupné probouzení, toaleta, svačina.

14:30 - 17:00
Volná hra, propouštění dětí domů.

Časový harmonogram má orientační povahu, režim dne je co nejvíce přizpůsoben potřebám dětí a aktuálnímu dění v jeslích.

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu