MŠ Čtyřlístek O nás MŠ Švendova MŠ Kotěrova Kontakty
Žížala

Aktivity MŠ Kotěrova

Budulínkovo divadlo
Děti se seznámí s prvky dramatické výchovy, budou vstupovat do dynamiky dramatického vyjadřování. To znamená uvědomit si své tělo, objevit schopnost sebevyjádření, rozpohybovat se, dát jednotlivým částem těla promluvit, osvojit si gestikulační prostředky a mimiku, předávat prostřednictvím tělesného vyjádření nějaké sdělení. Režírovat své tělo znamená cítit se s ním dobře, zjemňovat motoriku. To všechno jsou podmínky, jež nutně usnadňují různé druhy učení.

Vede paní učitelka Marie FrumertováAnglický jazyk
Děti se seznámí s anglickým jazykem formou hry, písniček, říkanek, slovních hříček a dramatizace. Učí se základní pojmy a slova. Cílem je probudit u dětí individuálním a laskavým přístupem zájem o poznávání nového jazyka.

Vede paní učitelka Angela BabíčkováVýuka hry na zobcovou flétnu
Ve výuce hry na zobcovou flétnu se děti seznamují s hudebním nástrojem, technikou hry na něj, notami a jednoduchými písněmi. Učí se správným dechovým a rytmickým návykům prostřednictvím různých cvičení. Rozvíjí své hudební schopnosti, jemnou motoriku, paměť, smyslové vnímání.


Vede paní učitelka Denisa GrassingerováLOGO-hrátky
Formou her, cvičení, říkadel, básniček, písniček, slovních hříček děti rozvíjí řeč a komunikační schopnosti. Dále si také procvičí jemnou, hrubou motoriku, zrakovou a sluchovou percepci. Pomocí artikulačních cvičení se naučí ovládat motoriku mluvidel. Díky dechovým cvičením se zaměříme na plynulost řeči a správnou práci s dechem.

Vede paní učitelka Veronika MařáčkováŠikula – pracovní, výtvarný kroužek
Nabízí činnosti s netradičními materiály, osvojování různých výtvarných technik, zdokonalování dovedností při práci – stříhání, lepení, práce s textilem a spousta dalších. Cílem je rozvíjet kulturně – estetické dovednosti a vnímání, schopnost vyjádřit svoje emoce, zážitky, dojmy, rozvíjet fantazii a představivost dětí

Vede paní učitelka Michaela Kumprechtová