MŠ Čtyřlístek O nás MŠ Švendova MŠ Kotěrova Kontakty
Žížala

Program dne MŠ Kotěrova

Je přizpůsoben věkovým zvláštnostem dětí na jednotlivých třídách.
Je variabilní vzhledem k ročním obdobím a respektuje momentální situace.

Dopolední blok:

    6,30 - 7,00           scházení dětí v 1. třídě
   7,00 -  8,45           hry, cvičení, svačina
   8,45 -  9,30           rozvíjení osobnosti dítěte ve skupinách
  9,30 - 11,40           pobyt venku /délka přizpůsobena režimu dne na třídě, ročnímu období/
11,30 - 14,00          oběd, relaxační chvilka, spavý režim, zájmové aktivity /dle režimu na třídě/

Odpolední blok

14,00 - 16,00     hygiena, svačina, hry
16,00 - 16,30     rozcházení dětí v 1.třídě