MŠ Čtyřlístek O nás MŠ Švendova MŠ Kotěrova Kontakty
Žížala

Zápis do MŠ Švendova

Zápis do mateřské školy se bude konat v pátek 12.5.2017 od 10:00 do 17:00 hodin a v sobotu 13.5.2017 od 9:00 do 12:00 hodin.

Údaje a doklady požadované k předložení u zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání:

- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte,
  plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte
- v případě dítěte se zdravotním postižením vyjádření školského poradenského zařízení

sumatriptan dosing http://sumatriptannow.com/dosing sumatriptan dosing
prescription drug discount cards link cialis coupon 2015
lamictal halmed ilo.dataflow.com.lb lamictal depresija

Soubory ke stažení

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Závazná vyhláška o školských obvodech spádových mateřských škol
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
Seznam přijatých dětí na prázdninový provoz